Drzwi Koszalin – Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny

Parapety wewnętrzne: MDF laminowane oraz MDF laminowane zielona płyta (uodpornione na działanie wody).

Twoje parapety z rabatem -15%.

Regulamin promocji.

1   Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wprowadzamy w naszym Salonie sprzedaż promocyjną pod nazwą „Parapety -15%”, zwaną dalej Promocją.

2   Promocja będzie trwała w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. i jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych. 

3   Organizatorem Promocji jest firma Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 6, NIP 669-101-26-11.

4   Promocją objęte są wyłącznie parapety wewnętrzne MDF laminowane oraz MDF laminowane zielona płyta firmy Medos.  Promocją objęte są zamówienia towaru bez montażu jak i te z usługą montażu.

5   Promocja będzie polegała na tym, że kupujący parapety objęte promocją będzie mógł uzyskać rabat -15% od aktualnej ceny cennikowej firmy Medos.

6   Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez kupującego z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

7   Do sprzedaży promocyjnych parapetów w ramach niniejszej Promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązujące w naszym Salonie, przekazywane kupującemu podczas przyjmowania zamówienia.

8   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w OWH będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

9   Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.