Ponad 650 wzorów paneli.

Katalogowa cena netto wybranych paneli, będzie Twoją ceną brutto.

Regulamin promocji – Wszystkie panele laminowane – taniej o wartość podatku VAT

1   Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wprowadzamy w naszym Salonie sprzedaż promocyjną pod nazwą „Wszystkie panele laminowane – taniej o wartość podatku VAT”, zwaną dalej Promocją.

2   Promocja będzie trwała w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. 

3   Organizatorem Promocji jest firma Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 6, NIP 669-101-26-11.

4   Promocją objęte są wyłącznie panele laminowane, dostępne na wzornikach w naszym Salonie, firm:

Swiss Krono, UpLine, MoveOn, Pergo, Berry Alloc, WildWood oraz Krono Original.

5   Promocją objęte są wyłącznie panele bez usługi firmowego montażu – sam towar.

6   Promocja będzie polegała na tym, że kupujący panele laminowane będzie mógł uzyskać rabat od cen katalogowych w wysokości wartości podatku VAT (cena katalogowa netto będzie ceną brutto). 

7   Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez kupującego z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

8   Do sprzedaży paneli laminowanych w ramach niniejszej Promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązujące w naszym Salonie, przekazywane kupującemu podczas przyjmowania zamówienia.

9   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w OWH będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

10   Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Jeżeli masz pytania dotyczące naszej Promocji, zadzwoń do nas:

606 991 911