Cookies – informacja

Strona internetowa nowysalondrzwi.pl  wykorzystuje system Google Analytics, rozwiązanie w zakresie analityki sieciowej stworzone przez firmę Google, które umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na naszej witrynie.
Narzędzie Google Analytics wykorzystuje ciasteczka (cookies) celem przeprowadzenia  analizy poszczególnych kroków użytkownika witryny. Informacje o ruchach poszczególnych użytkowników generowane dzięki ciasteczkom, zawierające ich adresy IP, są transmitowane do serwerów Google w USA, gdzie następnie są przechowywane. Google korzysta z tych informacji zarówno w celu zestawienia raportów dotyczących poszczególnych aktywności na danej stronie internetowej oraz aby móc zapewniać inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych oraz Internetu. Google ma również możliwość przekazania wszystkich tych informacji innym podmiotom pod warunkiem, że wymaga tego prawo lub w przypadku, gdy dane te są przetwarzane przez inne podmioty w imieniu Google. Google nie linkuje adresów IP poszczególnych użytkowników z pozostałymi informacjami przez siebie gromadzonymi.

Wejście na stronę nowysalondrzwi.pl  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Google danych, które zostały zebrane na podstawie jego ruchów na witrynie w taki sposób oraz w takim celu, jak opisano powyżej.