Drzwi Koszalin – Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny

Oszczędzaj, to się opłaca.

Świętuj z nami uruchomienie jedynego w Koszalinie Salonu PREMIUM drzwi Erkado oraz Salonu PREMIUM drzwi DRE.

Regulamin promocji.

1   Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wprowadzamy w naszym Salonie sprzedaż promocyjną pod nazwą „Montaż drzwi wewnętrznych – 1 zł”, zwaną dalej Promocją.

2   Promocja będzie trwała w okresie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. i jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych.

3   Organizatorem Promocji jest firma Nowy Salon Drzwi i Podłóg Albert Konieczny z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 6, NIP 669-101-26-11.

4   Promocją objęte są produkty firmy Erkado oraz DRE, dostępne u Organizatora.

5   Montażem w promocyjnej cenie objęte są wszystkie drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe i bezprzylgowe z wyłączeniem: drzwi przesuwnych, składanych, szklanych, drzwi tzw. ukrytych, drzwi z odwrotną przylgą, drzwi wejściowych (z klatki schodowej do mieszkań), drzwi technicznych (np. p.poż.)

6   Promocyjna cena montażu obowiązuje tylko przy zamówieniu minimum 1 zestawu: skrzydło + ościeżnica + klamka, z katalogu danego producenta.

7   Montaż drzwi w cenie obejmuje zakres: montaż ościeżnicy w przygotowanym przez klienta otworze, zawieszenie i wyregulowanie skrzydła, montaż klamki i ewentualnego szyldu. Podstawowe materiały montażowe (np. piana montażowa, dyble, itp.) zapewnia Organizator. Materiały takie jak: akryl (do ewentualnego akrylowania styku opasek od ościeżnicy ze ścianą) oraz silikon w wybranym kolorze (uszczelnienie styku ościeżnicy z podłogą) zapewnia Klient.

8   Promocyjny montaż drzwi nie obejmuje usług: demontażu starych ościeżnic, skracania skrzydła lub ościeżnicy, cięcia opasek, wiercenia otworów wentylacyjnych, utylizacji starych drzwi, obróbek tynkarskich. W przypadku, gdy opisane powyżej prace są niezbędne do wykonania poprawnego montażu, wówczas Montażysta poinformuje o tej okoliczności Klienta i o cenie powyższych usług. Powyższe informacje mogą być też zawarte w karcie pomiarów, sporządzonej przed złożeniem zamówienia. Taki pomiar na terenie Koszalina i okolic jest bezpłatny.

9   Promocyjny montaż możliwy jest tylko na terenie Koszalina i najbliższych okolic (ok. 30 km). Jeżeli taki montaż miałby nastąpić w dalszej odległości, zostaną naliczone dodatkowe opłaty, o których Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

10   Towar zakupiony w Promocji nie podlega dodatkowemu rabatowaniu. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.

11   Jeżeli czas realizacji (dostawy) zamówionych produktów przekracza okres trwania Promocji, Klient nie traci prawa do skorzystania z niej. Warunkiem jest złożenie zamówienia w dni oznaczone w punkcie 2 niniejszego regulaminu.

12   Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez kupującego z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

13   Do sprzedaży produktów i usług, w ramach niniejszej Promocji, w kwestiach nieokreślonych w Regulaminie, zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązujące w naszym Salonie, przekazywane kupującemu podczas przyjmowania zamówienia.

14   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w OWH będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.

15   Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.